LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
El sistema de direcció E-man es basa en un procés lògic i fàcil de comprendre. Els operaris sense formació poden aprendre a manejar les carretilas elevadors en molt poc temps. El concepte de direcció E-man constitueix l'element clau d'interacció entre operari i servomotor, facilitant la conducció i permetent a l'operari concentrar plenament en les tasques que realitza.
 

Minitimón
El minitimón ofereix direcció assistida, el que permet conduir el carretó de forma segura i amb total seguretat amb una sola mà. Les operacions es duen a terme sense realitzar cap tipus d'esforç addicional, el que augmenta la flexibilitat de l'operari mentre simplifica la conducció en la direcció de la forquilla. La conducció amb una sola mà permet als conductors sostenir objectes com llistes de comandes o escàners mentre condueixen. La flexibilitat obtinguda també resulta un avantatge en conduir el carretó elevador marxa enrere, ja que es pot deixar anar una mà per col·locar-se en una posició de conducció còmoda per tal d'obtenir una bona visió de la part posterior.

Una solució flexible
Tota la unitat del timó es pot col·locar cap al costat dret o esquerre de la carrosseria del carretó elevador segons sigui necessari per a cada operari i cada operació. Aquesta característica opcional és molt pràctica quan el conductor ha de manejar el carretó mentre camina al seu costat. La seva flexibilitat també ajuda a l'operari en situacions en les que és difícil maniobrar.

Seguretat i senzillesa
Manejar el carretó mentre es camina al costat d'ella és senzill i també segur. Per mantenir un nivell òptim de seguretat, el radi de gir es redueix i la velocitat del carretó es limita a 6 km / h quan l'operari maneja el carretó sense estar de peu a la plataforma de conducció. També es poden programar velocitats inferiors.

E-man està disponible en els carretons preparadores de comandes BT Optio.