LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida
LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida

El sistema motriu Powerdrive de Toyota està totalment integrat a la màquina i aporta beneficis reals a les mateixa en termes d'eficàcia operativa, seguretat de l'usuari i productivitat.

Acostament a la tecnologia CAN-bus

Els sistemes motrius convencionals estan basats en controls activats per interruptors a la barra del timó. La informació entrant del sistema motriu es transfereix al controlador per mitjà de cables elèctrics que són propensos al desgast.

El sistema Powerdrive de Toyota no incorpora interruptors electrònics a la barra del timó. La demanda de propulsió és comunicada a la carta lògica per mitjà d'un sensor magnètic (no hi ha contacte = no hi ha desgast). El sistema CAN-bus assegura un augment en la confiança del sistema propulsor quan està en funcionament.