LLEIDA MANUTENCIÓ S.L. Maquinària industrial Vila-Sana Lleida

/ On som

Creant ambients de treball segurs

Sectors de risc
Hi ha una gran varietat de sectors que es troben en situacions de risc per gasos, vapors i pols inflamables; omplert de cilindres de gas, aerosols, substàncies petroquímiques, químiques i farmacèutiques; emmagatzematge i fabricació de dissolvents, pintures, adhesius, explosius, vernissos, alcohols, perfums, cosmètics, aliments, condiments, etc. Totes aquestes empreses han de tenir present que hi ha el perill que es produeixi una explosió durant un dia de treball normal.

ATEX - una obligació per a l'usuari

ATEX (del francès "Atmospheres Explosive") és un terme emprat per descriure dues directives europees relacionades amb aquest sector. Això vol dir que les empreses tenen una sèrie d'obligacions i, per complir-les, els usuaris dels carretons han de dur a terme una avaluació dels riscos i classificar les àrees perilloses per zones.

Zones
Les àrees de treball de risc es classifiquen per zones. Per als perills associats a gasos o vapors, s'utilitza la zona 0, amb objectiu de classificar un lloc en el qual un ambient explosiu està present contínuament o durant llargs períodes. La zona 1 correspon a un lloc en què, en circumstàncies normals de funcionament és probable que es produeixi un accident explosiu ocasionalment, mentre que la zona 2 és aquella en què no és probable que es produeixi cap esdeveniment explosiu en circumstàncies normals de funcionament però, si es produeix, persistirà únicament durant un breu termini de temps. En el cas dels riscos associats a pols o partícules de pols, les àrees es classifiquen com a zones 20, 21 i 22 mitjançant definicions similars.